afirmar

(≠ afermar)
atestar. Atestem que aquest home és innocent.
asserir
asseverar
adverar
assegurar. Assegurava que ho havia vist amb els propis ulls.
protestar, afirmar solemnement, obertament. Protestar innocència, amor, respecte, etc.
mantenir, afirmar amb persistència. Mantinc que això no és veritat.
sostenir, afirmar una cosa que és negada per altres.
reafirmar, tornar a afirmar.
proclamar. Ell sempre proclamà la seva innocència.
certificar. Hi ha testimonis que certifiquen el fet.
pretendre. Ell pretén haver-ho vist.
acreditar, assegurar la realitat d'una cosa. Acredita que ell no ha rebut cap indemnització.
abonar, donar com a certa una cosa.
donar com a cert
donar com a ver
donar fe
prometre (fam.). Et prometo que no he estat jo.
garantir
jurar (hiperb.)
Antònims: Negar.


© Manuel Franquesa