aire

 1. airecel, aire llunyà quan no té altre fons que la volta aparent del cel. Davant nostre vèiem els arbres dibuixar-se a l'airecel.
  celistre, aire fred, acanalat, que passa per les obertures de la casa mal tancades.
  ambient. En aquella sala hi havia un ambient irrespirable (s'usa també en sentit fig.).
  atmosfera, porció d'aire continguda en un local. Al cafè hi havia una atmosfera irrespirable.
  baf, aire expirat per una persona o aire viciat d'un lloc reclòs.
  buf, aire que hom fa bufant.
  vent (→), aire posat naturalment o artificialment en moviment. Es feia vent amb un diari plegat.
 2. aparença.
 3. A l'aire lliure: A cel obert. A ple aire. A camp ras.
 4. Prendre l'aire: → airejar -se.© Manuel Franquesa