alegria

 1. alegrança
  letícia (lit.)
  joia
  goig
  gaubança
  jubilació, alegria expansiva.
  exultació, grandíssima alegria.
  jocunditat, alegria plàcida.
  satisfacció
  contentació
  jovialitat, alegria espontània, natural.
  alacritat, promptitud alegre a fer una cosa.
  Compareu: hilaritat, gaudi
 2. alegrois, manifestacions d'alegria. Els nens, en veure el seu pare, quins alegrois!© Manuel Franquesa