aliment

 1. Substància que serveix per a la nutrició.
  substàncies nutritives
  comestibles
 2. Allò que hom menja i beu en un temps determinat.
  past
  menjar (→)
  menja. Aquests mariscs són una bona menja.
  pàbul, s'usa esp. en sentit fig.
  vitualla (esp. en l'exèrcit)
  vianda, nom genèric de tot allò que hom menja.
  pitança, ració de menjar que es dona en els establiments de beneficència; fam., menjar.
  subsistències
  manduca (fam.)
  queviures
  provisions de boca o simpl. provisions
  pa (fig.). Guanyar-se el pa. Prendre el pa d'algú, privar-lo dels mitjans de subsistència.
  teca, vianda, menjar.
  delicadeses o delicadures, menjars delicats, exquisits.
  recapte. Més val bona fam que bon recapte. (Refrany.)
  pinso, aliment sec per als animals.
  farratge, aliment verd per als animals.
  enceball, el pinso amb què hom engreixa un animal.
  ensegonada (per a l'aviram)
  abeuratge o abeurall, barreja alimentosa molt clara que es dona als animals.
  ració, porció d'aliments que es dona d'una vegada a una persona o a un animal.
  ambrosia, en llenguatge mitològic, aliment dels déus. Es diu fig. d'un menjar molt excel·lent.
  mannà o maina, aliment miraculosament fornit als israelites en el desert.
  mos, petita porció d'una cosa comestible.
  mossada. Fer una mossada.
 3. Fig. Allò que serveix per a mantenir una cosa (foc, passió, curiositat, etc.).
  pàbul. El foc s'apagà, mancat de pàbul. Serví uns quants dies de pàbul a la curiositat de la genteta.
  past, íd.
  saba (fig.), allò que alimenta o dona vigor a una cosa.
  provisió.© Manuel Franquesa