anotar

 1. Posar notes en un escrit.
  postil·lar
  acotar
  encapçalar, posar una nota preliminar al començament d'un capítol.
  consignar. En el seu diari íntim es troba consignat aquest fet.
  escoliar
 2. Prendre nota per escrit.
  apuntar
  registrar o enregistrar
  fer constar
  prendre nota
  assentar. Assentar una partida en el major.
  mapar, anotar el resultat d'un mesurament, d'un còmput, etc.
  Compareu: etiquetar, inscriure© Manuel Franquesa