anunci

 1. prenunci, anunci anticipat.
  promulgació
  divulgació
  avís, notícia, declaració, predicció.
 2. Avís mitjançant el qual es posa una cosa en coneixement del públic.
  proclama o proclamació
  declaració
  ban
  pregó o crida
  comunicació o comunicat
  esquela. Una esquela mortuòria.
  programa (d'un concert, d'una representació teatral, d'una cerimònia pública)
  placard, escrit o imprès que s'afixa en una paret.
  cartell, full gran que s'afixa a una paret per fer avinent alguna cosa al públic.
  albarà, paper blanc que es posa als balcons, etc., per indicar que un pis és per llogar.
  falca, anunci publicitari de ràdio o televisió.
  prospecte
  Compareu: rètol, panell, publicitat, tauler© Manuel Franquesa