apaivagar

aplacar (la ira)
amainar, fer disminuir d'intensitat. La seva humilitat amainà la ira del rival.
calmar (→)
amansir (→)
assossegar
mitigar (la ira, etc.)
pacificar
desenquimerar
desenfadar
desenfuriar
desenutjar
desarmar (fig.)


© Manuel Franquesa