aplaudir

  1. picar de mans
    batre de mans
    fer ballmanetes (o mamballetes), picar de mans, en llenguatge infantil.
    Compareu: aclamar
    Antònims: Xiular. Picar de peus.
  2. Fig. → aprovar.© Manuel Franquesa