aplicació

 1. Acció d'aplicar.
  aplicament
  inflicció (d'una pena o un càstig)
  aposició. Per aposició de les mans, el sant el guarí.
  imposició, íd.
 2. Acció d'aplicar-se.
  laboriositat
  Compareu: atenció
  Antònims: Desaplicació.
 3. La cosa aplicada.
  sobrepost, ornamentació aplicada o sobreposada.
  trepa, aplicació de roba sobre un vestit. Un vestit amb trepes de vellut.© Manuel Franquesa