aprovar

 1. Jutjar bona, trobar bé una acció o una idea.
  aplaudir (fig.)
  abonar, consentir i aprovar actes d'algú. El seu pare, en comptes de corregir-lo, encara l'abona.
  donar (a algú) un bill d'indemnitat (fig.)
  Compareu: assentir
 2. Declarar bona una cosa per a uns efectes determinats.
  sancionar
  ratificar. El Parlament ha ratificat el decret del ministre.
  dir amén
  Compareu: confirmar
  Antònims: Desaprovar.
 3. (en un examen, una prova, etc.)
  passar. Ha passat la selectivitat.
  superar© Manuel Franquesa