aptitud

qualitats. És un terme més vague que aptitud, però que en molts casos expressa la mateixa idea. Aquest minyó té qualitats per a l'estudi.
competència. Ningú no discuteix la seva competència en aquesta matèria.
talent, aptitud innata per a certes coses. El meu fill té molt talent per a la mecànica.
disposició (→). Té molta disposició per a la música.
dot. Els seus dots d'orador.
mitjans (fig.). És un home de molts mitjans.
predisposició. Té una gran predisposició per a l'eloqüència.
geni. Un músic de geni. S'usa correntment en la frase ésser un geni. És un geni de l'arquitectura.
do. Aquest home té un do per a la música.
facilitat. Té una gran facilitat per a dibuixar.
capacitat. És una dona de molta capacitat.
facultats (en pl.)
estofa. Té tota l'estofa d'un savi.
Compareu: idoneïtat, habilitat
Antònims: Ineptitud. Inèpcia.


© Manuel Franquesa