aquest

aqueix. Aquest s'aplica a les persones o coses que es troben més a prop del qui parla; aqueix designa les coses o persones que són més a prop de la persona a qui hom parla.
est i eix
això, forma despectiva de designar una persona. On va, això?
aquí (fam.), aquest, designant una persona que és a prop nostre. Qui és el més jove de vosaltres? Aquí.


© Manuel Franquesa