argument

 1. Raó adduïda en prova d'una asseveració.
  raó. Les vostres raons no em convencen.
  raonament
  prova. No teniu cap prova per a afirmar això.
  demostració
  sofisma, argument capciós.
  lloc comú o tòpic, argument general que hom aplica a tots els casos semblants.
  argúcia, argument sofístic.
  el cavall de batalla (d'algú), argument sobre el qual hom insisteix contínuament en una discussió.
  trumfo o atot (fig.)
  falòrnia, argument que no prova res i que hom dona com a decisiu.
  motiu de credibilitat, allò que sense demostrar pròpiament una cosa ens la fa acceptable. Terme usat esp. en estil religiós.
  il·lustració, exemple esclatant que demostra, quasi a posteriori, la veritat d'una cosa dita o pretesa. El que ha dit és una bona il·lustració de les seves males intencions.
  sil·logisme, argument característic de la filosofia escolàstica.
 2. Tema d'una obra dramàtica, narrativa, etc.
  tema
  trama
  acció
  intriga
  motiu, en una obra d'art, tema o assumpte a desenvolupar, esp. en una obra musical.
  assumpte
  faula, sèrie d'incidents de què es compon l'acció d'un poema èpic o dramàtic.© Manuel Franquesa