arrapar

 1. aferrar
  emportar-se.
 2. esgarrapar.
 3. (arrapar-se pron.)
  enrinxar-se (una planta enfiladissa)
  agafar -se.
  Antònims: Desarrapar.© Manuel Franquesa