art

 1. Habilitat, destresa a fer certes coses, adquirida.
  ciència (en sentit ampli). La ciència de ben viure.
  tècnica. Aquest home posseeix la tècnica de la vida tranquil·la: és un veritable filòsof.
 2. Manera de fer alguna cosa segons certes regles.
  mestria
  perícia
 3. Sistema de preceptes i regles per a fer bé una cosa.
  tècnica. La tècnica de la guerra. La tècnica del reclam.
 4. professió.
 5. rudiments, coneixements elementals d'un art.
  beceroles, íd.
 6. En sentit estricte, les activitats que tenen un objecte purament estètic. Tradicionalment i rutinàriament hom enumera sis arts, que se solen anomenar belles (Belles Arts): Pintura, escultura, arquitectura, música, poesia, dansa. Avui, l'arquitectura és més una ciència o una tècnica que un art. En canvi, hom sol donar el nom de setè art al cinema.
 7. mitjà.
 8. Filat de pescar.
  artet o artó, art petit que es cala i es lleva de mar estant.
  xarxa.© Manuel Franquesa