assassinat

 1. m.
  crim. Per bé que pròpiament de sentit més genèric, es diu per assassinat.
  homicidi o homei (ant.). Entre assassinat i homicidi hi ha una important diferència moral i legal: l'homicidi pot ésser involuntari, mentre que l'assassinat suposa sempre la intenció criminal.
  mort. El Tal ha fet una mort.
  parricidi, matricidi, conjugicidi, uxorcidi, regicidi, deïcidi, tiranicidiassassí.
  linxament, assassinat comès per una multitud avalotada que pretexta fer justícia.
  genocidi, crim comès contra tota una nació, que hom pretén anorrear materialment o moralment.
  etnocidi, extinció deliberada d'una cultura per una altra.
  Compareu: liquidació, supressió
 2. Persona assassinada.
  víctima
  interfecte (s'usa només en llenguatge forense)© Manuel Franquesa