autèntic

 1. original o d'origen
  genuí
  garantit
  fidedigne
  autòptic, vist amb els propis ulls, basat en l'observació personal.
  fefaent
  certificat
  cert
  indubtable
  innegable
  positiu
  manifest
  irrefutable
  irrefragable
  autenticat
  legítim
  avalat
  legalitzat
  veritable.
 2. oficial.
  Antònims: Espuri. Bastard. Fals. Adulterat. Alterat. Degenerat. Postís. Ful.© Manuel Franquesa