autor

El qui és causa primera d'una cosa.
coautor, el qui és autor d'una cosa juntament amb un altre.
creador. Esquil és el creador de la tragèdia. X va ésser el creador de la minifaldilla. Sant Pau fou el veritable creador del cristianisme com a religió universal.
artífex
pare (fig.). Picasso fou el pare del cubisme.
causador o causant. Ell ha estat el causant d'aquesta catàstrofe.
faedor (ant.)
factor
cometedor. El cometedor d'escàndols serà penyorat. El cometedor del crim.
perpetrador
iniciador
començador
promotor
promovedor
projectista, autor d'un projecte.
inventor
armador. L'armador d'aquest aldarull ha estat X.
formador
fautor, el qui obra en favor d'algú o d'alguna cosa.
fundador. El fundador de la filosofia sensualista.
Compareu: capicausa: instigador.
Compareu: ànima. X fou l'ànima de la conjuració.
escriptor.


© Manuel Franquesa