aventura

 1. Fet que s'esdevé inesperadament.
  incident
  incidència. Són incidències de la vida.
  peripècia. Un viatge ple de peripècies.
  accident, aventura calamitosa.
  imprevist. Una excursió plena d'imprevistos.
  imponderable (adj. substantivat)
  trifulga, aventura anguniosa de la qual només se surt amb gran esforç.
  tripijoc
 2. Empresa de dubtós reeixir.
  atzar
  empresa atzarosa
  empresa arriscada
  Compareu: risc© Manuel Franquesa