avió

aeroplà
aerobús, avió de gran capacitat.
jumbo, avió comercial de gran capacitat.
avioneta, avió petit, generalment d'ús privat.
monoplaça, avió d'una sola plaça.
avió de reacció o reactor, avió mogut per un o més motors de reacció.
jet, íd.
bimotor, avió de dos motors.
trimotor, avió de tres motors.
quadrimotor, avió de quatre motors.
monoplà, avió d'ales simples.
biplà, avió d'ales dobles.
triplà, avió d'ales triples.
hidroavió, avió que pot amarar, que està construït per a fer-ho.
avió de caça o simpl. caça o interceptor, avió militar de gran velocitat i una elevada cadència de foc.
planador, avió sense motor.
Compareu: aeronau, aerodina, giroavió o giroplà, girodina, helicòpter, ultralleuger


© Manuel Franquesa