avís

 1. preavís, avís previ.
  advertiment
  avisament
  notificació
  participació. Una participació de casament.
  esquela (mortuòria)
  comunicació
  entretoc. No m'han donat mai cap entretoc d'aquestes coses de la família.
  citació (per l'autoritat)
  observació
  remarca. Li vaig haver de fer una remarca desagradable.
  indicació
  clasc, toc d'alarma.
  Compareu: insinuació
  nota.
 2. advertència
  admonició
  amonestació© Manuel Franquesa