bala

 1. paquet (→)
  balot, bala petita.
  paca
 2. Projectil d'una arma de foc.
  pilota (ant.)
  dumdum, bala explosiva de fusell.
  plom, bala de plom.
  perdigó, cadascun dels granets de plom d'un cartutx.
  balí, bala petita.
  obús, projectil d'artilleria.
  granada, bala d'obús, que explota.
 3. (joguina)
  bola
  bolla (dial.)© Manuel Franquesa