balança

(s'usa generalment en plural)
bàscula (pròpiament balança de bàscula)
trabuquet o tirabuquet, balances petites per a pesar monedes.
romana, balança de braços desiguals, de forma característica.
pesacartes, balança petita destinada a verificar el pes d'una carta, etc.


© Manuel Franquesa