banc

 1. Seient estret i llarg.
  caixabanc o bancal, banc en què el seient és la tapa d'una caixa.
  pedrís, banc de pedra o maons.
  festejador, pedrís a cada costat de l'interior de la finestra.
  escó o escon, banc llarg amb respatller ample.
  banqueta, graó al llarg del peu d'un mur, que serveix de banc.
  arquibanc, banc amb dos o més caixons les tapes dels quals serveixen de seient.
  banca o banqueta, seient de fusta amb quatre petges, sense braços ni respatller, semblant a una taula baixa.
  escambell, seient.
 2. Fusta de forma rectangular, generalment gruixuda, sobre quatre petges, que serveix per a molts treballs o de suport.
  cantirer o poalera, banc de càntirs o de poals.
  banc de fuster
  banc de manyà
  capitell, cavall o cavallet, banc consistent en una post amb quatre petges, que serveix per a armar cadafals, llits, taules, etc. Amb quatre posts i un parell de capitells armarem una taula.
 3. Massa que forma una capa horitzontal, estrat, esp. d'arena sota l'aigua.
  baix , elevació del fons que pot impedir el pas de les naus.
  alfac, banc de sorra format a l'embocadura d'un riu. Els alfacs de l'Ebre.
  sirte, banc de sorra.
  seca, baix d'arena o de roca a molt poc fondària.
  barra, banc de sorra, llarg i estret, que es forma a l'embocadura d'un riu.
  barbada, banc de sorra contigu a un clap d'algues, de roques, etc.
  glera o llera, areny de sorra gruixuda i còdols.
 4. veta.
 5. Massa de peixos que avancen junts.
  barra. Una barra de tonyines.
  mola
  vol. Un vol de peixos (per anal.)
  mata
  motí
  mota. Una mota de sardines. (Alc.)
  Compareu: esbart, escamot
 6. Establiment bancari de crèdit.
  banca, comerç que fan els bancs. Casa de banca.
  Banca s'usa també per a designar tota la institució bancària d'un país o d'un grup (la banca alemanya, suïssa, etc.), i com a nom d'un establiment bancari determinat.
  casa de canvi, casa on hom pot anar a bescanviar moneda.
  taula (ant.). Una taula de canvi.© Manuel Franquesa