bastard

 1. De naixença il·legítima, nat d'uns pares no casats legalment. Actualment s'usa gairebé exclusivament en sentit injuriós.
  natural. Fill natural.
  bord, bordet o bordisser
  expòsit, de pares desconeguts; infant que ha estat exposat en un lloc públic amb el fi que algú el reculli.
  il·legítim
  adulterí. Un fill adulterí del marquès.
  espuri
  bordegàs (ant.)
  Compareu: morganàtic, mestís
 2. (parlant de coses)
  fals.
  adulterat
  degenerat
  desnaturalitzat
  sofisticat
  falsificat© Manuel Franquesa