bastiment

 1. Acció de bastir.
  edificació
  construcció (→)
 2. Marc de fusta fixat a l'obra amb el qual encaixa una porta, una finestra, etc.
  bastigi
  marc
  vasa
  xassís, bastiment de certs dispositius.
  riscle, peça de fusta prima encorbada que forma el bastiment d'un sedàs.
 3. nau.© Manuel Franquesa