bo1

 1. adj.
  impagable, que no es pot pagar (es diu en sentit de còmic, grotesc). Feia unes bufonades impagables.
  no tenir preu (una cosa), ésser molt bona, en qualsevol sentit.
  desitjable (→)
  enyorable, digne d'ésser enyorat.
  enyorívol, que es fa enyorar per la seva bondat.
  abonable o abonador, que hom pot acreditar de bo.
  excel·lent (→), molt bo.
  de primera
  rebò
  boníssim
  òptim
  extra. Es un vi extra.
  d'allò més bo. Tenim un xampany d'allò més bo.
  superior
  perfecte
  eminent
  de qualitat
  sobrebò, molt bo.
  de cap de brot
  espatarrant o espaterrant (fam.). Viu en una casassa espatarrant.
  envejable. Tenia una salut envejable.
  auri o d'or. Té un cor d'or.
  bell. Hem tingut una bella collita. És una bella persona.
  diví
  com cal
  satisfactori, bastant bo.
  reeixit. L'arròs era molt reeixit.
  recomanable
  millor, més bo
  sobirà (en certes frases). Un remei sobirà.
  immillorable
  no haver-hi al món cosa millor que...
 2. (Parlant d'una menja)
  exquisit
  suculent
  saborós
  gustós
  ésser mamella de monja. Fan uns pastissos que són mamella de monja.
 3. (Parlant del temps)
  bonancenc. Fa un temps bonancenc.
 4. (Moralment, d'una persona)
  perfecte
  brau. Es un brau minyó.
  bonàs, bo en excés, de bon natural.
  ben entranyat, que té bon cor.
  ésser un bonastre
  recte. Ésser una persona recta, justa i virtuosa.
  angelical, es diu esp. d'un infant.
  ésser un àngel
  ésser més bo que el pa blanc (o de fleca)
  ésser un bon jan
  ésser un janot (o un taujà), es diu d'una persona rústica, de bon caràcter.
  bonhomiós
  no fer mal ni al pa
  ésser un tros de pa
  ésser bo com el pa
  valer més diners que no pesa
 5. Bo de salut: → sa. 6. Vegeu també:
  bo2© Manuel Franquesa