bola

 1. bolla (en algunes contrades)
  bolig, bola petita usada en el joc de botxes.
  botxa, bola del joc de botxes.
  botó, bola en què acaba la fulla d'un floret.
  truc, bola de fusta, vori, etc., per a certs jocs.
  bala, bola petita de vidre, terra cuita, etc., que serveix per a jugar.
  rodolí, cadascuna de les boletes foradades dins les quals es ficaven les cèdules d'una rifa.
  pilota
  esfera
  globus
  pilot, matèria amassada formant una bola.
  manyoc. Un manyoc de paper.
 2. mentida.© Manuel Franquesa