brot

rebrot
rebroll
lluc
renou
verduc o verdanc
cappare, brot principal d'una planta.
tany, grella o fillol, brot que surt a la soca d'un arbre.
ull o brosta, brot naixent.
turió, brot tendre que neix d'un rizoma.
grifó o grífol
brotó, brot que comença a sortir.
cima, brot que s'enlaira fins al cimal.
corassot, brot o tany dret que treu un arbre esporgat.
poll, brot que surt a les branques velles.
pollís, pollanc o xuclador, brot vigorós que surt de la soca o d'una branca vella, de la qual xucla tota la saba.
bordís o borderís, brot de mala llei de qualsevol planta.
rampoina, brots que són perjudicials a la planta.
bordall, rebrot d'un arbre fruiter.
candela, brot del pi, de l'alzina, etc.
grell o grill, brot que surt d'una llavor.
grifoll, íd.
goix (Alc.) o guaix, íd.
brosta, brostam o brostatge, mot col·lectiu, conjunt de brots d'un arbre o arbust.
Compareu: borró, botó, gemma


© Manuel Franquesa