cabra

 1. bestiar.
  cabrella o cabreta, cabra petita o jove.
  cabridella, cabreta de llet.
  cabrit (f. cabrida), cabra de menys d'un any.
  segall (f. segalla), cabra jove.
  primal, cabra d'un o dos anys.
  terçat, cabra de tres a quatre anys.
  quartat, cabra de quatre o cinc anys.
  boc, cabró o cabrot, mascle de la cabra.
  crestó o crestat, boc castrat.
  cabra fissa, cabra que té una mamella inutilitzada.
 2. Insecte paràsit de l'home.
  lladella© Manuel Franquesa