caldre

  1. caler
  2. Haver de.
    ésser necessari (o indispensable)
    freturar. No fretura que ho facis, si no vols.
    ésser qüestió (de fer una cosa). És qüestió d'anar a veure'l.© Manuel Franquesa