cama

gamba
perna. S'usa solament en certes expressions: batre les pernes, caure de pernes enlaire.
garra, la part entre el genoll i el peu. Tenir bona garra, ésser bon caminador.
rems (pl.), es diu de les cames i dels braços.
camatge, es diu esp. de les cames o potes d'un animal. Aquest cavall té molt bon camatge.
cuixa, genoll, pota.


© Manuel Franquesa