cambra

Peça d'una casa.
dormitori
recambra, peça al costat d'un dormitori per a guardar-hi els vestits.
alcova
recambró o lligador, cambra petita, esp. la destinada a pentinar-se, compondre's, etc.
retret, cambra petita per a diferents usos.
cambró, cambra petita, esp. la que hi ha al costat d'una alcova.
camerino, cambra, en un teatre, destinada als actors, artistes, etc.
estudi, cambra de treball d'un intel·lectual o un artista.
escriptori, sala d'escriure.
gabinet, cambra destinada a l'estudi o sala de treball d'un advocat, d'un metge, etc.
cau (fig.), cambra privada per a treballar, llegir, estudiar, etc.
antova, cambra que, per algun costat, dona a un lloc d'on rep calor.
cofurna, cambra petita.
enfony, cambra o lloc de mals endreços.
infern, cambra retreta, esp. en un museu o una biblioteca, on hom guarda objectes o llibres que no ha de veure tothom.
rebost, peça d'una casa on es guarden els comestibles.
penetrals, la peça més interior d'una casa.
cabina, petita cambra en un vaixell.
cambrada, cambra de dormir per a molts, en un pensionat, etc.
gineceu, entre els antics, cambres destinades a les dones.
harem, íd. entre els pobles musulmans.
peça
estança
apartament, peça d'una casa.
estuba, habitació molt calenta i abrigada.
cel·la (en un convent, una presó, etc.)
golfa (generalment en pl.)
habitació.


© Manuel Franquesa