càrrega

 1. càrrec. El càrrec d'una nau, les mercaderies que transporta.
  carregament (per ext.). Un carregament d'avellanes.
  somada, càrrega d'un animal de bast.
  cobertada, càrrega que es posa sobre la coberta de la nau.
  sobrecàrrega, càrrega afegida a la càrrega normal.
  estiba, càrrega d'una nau.
 2. pes, obligació.
  pòndol. Portar el pòndol de la casa.
  feix, càrrega dura de portar. N'hi ha un feix, d'aquest noi!
  serveis personals, càrregues personals que el ciutadà deu a l'Estat.
  exacció
  gravamen
  impost (→) o impòsit
  taxa
  hipoteca (→)© Manuel Franquesa