carta

 1. lletra
  epístola, es diu esp. de les cartes dels antics. Les epístoles de Ciceró. L'epístola de sant Pau als romans.
  missiva, s'usa en estil lit. i iròn.
  postal (prop. targeta postal)
  missatge, qualsevol comunicació escrita tramesa per una persona a una altra.
  anònim, carta anònima, no firmada.
  despatx, comunicació adreçada a algú per un conducte ràpid o més ràpid que el normal.
  telegrama, despatx transmès per telègraf.
  cèdula, paper en què hom notifica alguna cosa.
  circular (f.), carta que hom adreça a diferents persones amb el mateix text.
  commonitori, carta oficial (en jur.).
  credencial, carta que acredita algú, esp. un diplomàtic.
  pastoral (d'un bisbe)
  encíclica (del papa)
  cèdula reial, en què es concedeix una gràcia.
  quatre ratlles o quatre mots, es diu fam. per a designar una carta. He rebut quatre ratlles d'ell. Li escriuré quatre mots.
 2. escriptura.
 3. mapa.
 4. Carta de joc.
  naip
  baralla, el joc de cartes complet.
  carter, la pila de cartes que encara no han estat repartides.



© Manuel Franquesa