castedat

continència
puresa
virtut (en certes frases). Guardar intacta la virtut.
honra o honor (d'una dona)
pudicícia o pudicitat
honestedat
decència
modèstia (euf.)
Antònims: Impudicícia o impudicitat. Anafrodísia: absència o disminució del desig sexual.


© Manuel Franquesa