causa

 1. concausa, causa que obra juntament amb altres.
  origen. Aquell mot ha estat l'origen de moltes raons.
  agent, causa activa d'una cosa.
  germen (fig.)
  llavor (fig.)
  ferment (fig.). Un ferment de discòrdia.
  raó
  element. Un element de discòrdia.
  mòbil
  motiu
  fonament. Aquesta sospita no té cap fonament.
  font (fig.)
  ocasió, causa ocasional. Aquest malentès pot ésser ocasió de greus renyines.
  esca (fig.). L'esca del pecat.
  pare (si el subjecte és masculí) o mare (si és femení). L'oci és el pare de tots els vicis. L'ociositat és la mare del vici.
  incògnita, causa oculta d'un fet que hom examina.
  imponderable (m. hab. en pl.). Els imponderables del nostre negoci.
  Compareu: la poma de la discòrdia: la seva causa.
 2. procés.
 3. afer.
 4. Sense causa: Immotivat.© Manuel Franquesa