cent

un centenar. També es diu d'un nombre aproximat a cent.
centilló. D'un conjunt d'objectes de qualitat vària, cent de mostra.


© Manuel Franquesa