cerimònia

ritu, cerimònia religiosa.
solemnitat. Celebrar un banquet amb gran solemnitat.
funció, cerimònia religiosa més o menys solemne. La funció de la tarda.


© Manuel Franquesa