certificat

m.
atestat
partida. Una partida de defunció.
certificació. Necessitem una certificació del metge.
fe, en la frase fe de vida.
títol. Un títol de propietat.
òbit, certificat de defunció.
Compareu: patent


© Manuel Franquesa