clau2

 1. f.
  clau mestra, la que obra i tanca tots els panys d'una casa.
  clau falsa, clau feta ocultament per a forçar un pany.
  clau de lloba, clau massissa.
  clau de canó, la que té la tija foradada.
  rossinyol, peça de ferro, doblada per una punta, que serveix, a falta de clau, per a obrir un pany.
 2. temprador, clau que serveix per a temprar certs instruments de música (piano, etc.).
  collador, clau de mecànic, instrument de ferro que serveix per a collar i descollar. Compareu: clau anglesa
 3. xifra, clau d'un sistema criptogràfic xifrat.
  codi, conjunt de signes que formen una clau.
  xifra, clau d'un sistema criptogràfic xifrat.
  codi, conjunt de signes que formen una clau.
  contraxifra, que serveix per a xifrar i desxifrar un text. 4. Vegeu també:
  clau1© Manuel Franquesa