colla

grup, reunió, conjunt.
collada, colla nombrosa. S'usa especialment quan la frase té un sentit admiratiu.
bandada
cataifa
estol
aplec. Un aplec de joves. Un aplec de pedres.
legió. Una legió de sol·licitants.
vol (→), colla d'ocells que volen plegats; també es pot dir d'una colla de peixos.
floret. Hi havia un floret de noies que enamorava.
florada, íd.
pinya, colla de persones o coses unides estretament. Els estudiants patriotes formaven una pinya compacta.
bandola
piquet, colla de soldats, poc nombrosa.
patrulla. Una patrulla de policies armats.
escamot (esp. de soldats, de policies, etc.). Un escamot de gent armada.
comitiva, colla de persones que van a un lloc. Em vaig ajuntar a la comitiva.
avançada, colla de soldats més enllà del front.
destacament. Un destacament de naus.
companyia, colla de gent armada.
esquadra, íd.
rotlle, rotlo, rotllo, rotllat o rotllada, colla de persones format al voltant d'algú o d'alguna cosa.
brivalla, colla de nois o brivalls.
al·lotada, colla d'al·lots o nois.
rua. Anaven a rues, a colles.
eixam
raïm. Un raïm de jovenots cridaners.
batalló (fig.)
esbart. Un esbart de nenes enjogassades.
flota. Una flota de gent. Anar en flotes: anar a colles.
flotó. La gent sortia a flotons.
col·lecció. Quina col·lecció de trapelles!
tracalada, colla nombrosa.
munió
patoll o patolla, colla de gent que va desordenadament.
quadrilla, colla, esp. de toreros o de lladres.
brigada, colla de persones que treballen en la mateixa feina.
treballada, íd.
caravana, tota colla de gent que va plegada en excursions, viatges, etc.
caterva o catèrvola, colla desordenada, esp. de mainada.
cohort (poèt.)
covada, en frases com una covada de lladres, de brètols, etc.
banda. Una banda de pòtols.
bancada o bancalada, colla de gent que seu en un banc o en un bancal.
patuleia, colla de vagabunds, de soldats en desordre.
gruada, colla de gent que van plegats, en sentit pejoratiu o despectiu.
llorigada o llodrigada, colla de gent de mal viure.
trepa
ardat (en sentit pej.). Un ardat de captaires.
càfila, íd.
tropa, íd.
horda, pròpiament tribu nòmada, errant. S'usa per a significar una colla de gent brutal.
rècula, colla d'animals de bast.


© Manuel Franquesa