col·lecció

recull. Un recull de cançons.
galeria, col·lecció de quadres.
corpus, col·lecció d'escrits, esp. científics.
compilació (→)
recopilació
codi, col·lecció de lleis. El codi penal.
selecció, col·lecció de coses selectes, especialment d'escrits o de documents.
selecta, íd.
miscel·lània, col·lecció d'escrits sobre matèries diverses.
mostrari (de mostres)
arxiu, col·lecció pública o privada de documents de qualsevol mena.
gnomologia (d'aforismes)
crestomatia (de trossos literaris selectes)
eucologi (d'oracions)
epistolari (de cartes de persones de relleu)
cedulari (de cèdules reials).
digest (de les decisions del dret romà)
exemplari (d'exemples, de casos pràctics)
himnari (d'himnes)
homiliari (d'homilies o sermons)
formulari (de fórmules de qualsevol espècie)
hemeroteca (de diaris)
discoteca (de discs, de música)
filmoteca o cinemateca (de films)
videoteca (de videocassets)
biblioteca (→)
glossari (de glosses o explicacions de mots i passatges d'un autor o d'una obra)
herbari (de plantes dessecades i premsades, ordenades sistemàticament)
antologia. Antologia de la literatura anglesa.
florilegi, íd.
assortiment. Un assortiment de corbates.
colla. Tinc una colla de mitjons per repassar.
conjunt


© Manuel Franquesa