coma1

Profunda insensibilitat.
letargia
sopor
estat comatós


Vegeu també:
coma2
coma3


© Manuel Franquesa