combatre

 1. v. intr.
  justar, fer justes en un torneig. També s'usa en sentit fig. Justar, un escaquista, contra un altre.
  júnyer, íd.
  bornar, íd.
  escaramussar o fer escaramusses
  batallar
  guerrejar
  batre's
  rivalitzar (en coses de l'esperit)
  mesurar les seves (o les meves, o les teves, etc.) forces (amb algú)
  entrebatre's
  pugnar o estar en pugna
  lluitar (→)
  competir (esp. esportivament)
  Compareu: boxar o boxejar
 2. v. tr. Lliurar combat contra algú o alguna cosa. Combatre l'enemic, un error, una opinió.
  opugnar. Opugnar una opinió, una sentència.
  impugnar
  lliurar batalla a (o contra)
  entrar en lliça contra (algú)
  rompre una llança
  portar la contra (a algú), combatre'l.
  Compareu: refutar (un argument, una teoria, etc.).© Manuel Franquesa