comentari

coment
glossa
escoli, comentari breu, que va anotat al marge o al peu d'un escrit.
paràfrasi
il·lustració, comentari amb què hom il·lustra un llibre, un text, etc.
anotació o nota
explicació (→)


© Manuel Franquesa