compensar

 1. neutralitzar
  contrapesar, compensar amb un contrapès.
  equilibrar
  contrabalançar (fig.). El seu poder contrabalançava el del príncep.
  contrarestar
 2. Satisfer per compensació.
  rescabalar
  reparar
  remeiar (fig.)
  pagar (fig.)
  revenjar-se
  quitar© Manuel Franquesa