completament

enterament
totalment
íntegrament
plenerament
plenament
plenàriament
d'arrel o de soca-rel, en frases com arrencar d'arrel o de soca-rel.
de tots punts. Si el que mana és foll o de tots punts inapte a regir... (Eiximenis).
hermèticament (s'usa només amb el p. p. tancat). L'ampolla estava hermèticament tancada.
el mateix. N. és la mateixa innocència, és completament innocent.
complidament
acabadament
en absolut
a fons
de cap a cap
de cap a peus
de mig a mig
del tot
de tot en tot
de ple
de ple a ple
ben bé
rematadament
rigorosament (en certes frases)
amb tots els ets i uts
a seny
en escruix, en la frase rompre en escruix, rompre completament.
per complet


© Manuel Franquesa