complicitat

connivència, complicitat moral, participació exclusivament passiva a un acte delictuós, que afavoreix pel seu silenci o la seva inacció.
intel·ligència, acord tàcit o exprés, amb un fi delictuós. Acusar algú d'intel·ligència amb l'enemic.
col·lusió, intel·ligència secreta entre diverses persones en perjudici d'altri. Ésser culpable de col·lusió amb els enemics del seu poble.
col·laboracionisme, complicitat política.


© Manuel Franquesa