compost

 1. mixt
  mesclat
  cumulatiu, es diu de l'interès compost.
  fragmentari, compost de fragments.
  dímer, compost de dues parts.
  sintètic, compost, obtingut per síntesi.
  parasintètic, es diu d'un mot compost.
 2. Ésser compost de: Constar (→).© Manuel Franquesa